Dobro došli na web prezentaciju

Za našu bolju budućnost

Zaštita i promocija prava djece i žena u BiH

Nahla logo Medica logo Nahla logo
Hero illustration

Uvodna riječ

Dobro došli na web stranicu projekta „Za našu bolju budućnost - zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH“, koji finansira Evropska unija, a implementiraju Zavod Krog iz Slovenije, Udruženje “Medica” Zenica i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” iz Sarajeva. Ovdje možete pristupiti dvama online kursevima: jednom o temi prava djeteta, drugom o pravima žena.

Ove tri nevladine organizacije, aktivne na promociji ljudskih prava i borbi protiv svih oblika nasilja, osmislile su projekat da bi podigle svijest bosanskohercegovačkih žena i djece o njihovim pravima, mehanizmima koji štite njihova prava te o tome kako mogu zaštititi sebe i pružiti podršku drugima u slučaju kršenja prava...

Obrazovanje o ljudskim pravima je mnogo više od lekcije u školama ili teme za jedan dan, to je proces kojim se ljudi opremljaju sa alatima koji su im potrebni da žive u sigurnosti i dostojanstvu.

Kofi Anan

Ljudska prava reguliraju naš svakodnevni život. Ona strukturiraju način na koji živimo zajedno u društvu i imaju za cilj štititi ljudsko dostojanstvo u svakom trenutku. Ljudska prava su univerzalna, nedjeljiva i međuzavisna. Svaki pojedinac ima pravo na ljudska prava. Ljudska prava su uvijek i svugdje primjenjiva, uključujući vrijeme sukoba ili krize.

Kofi Anan

Kursevi

Upoznajte naše kurseve

Dječija prava

Ovaj online kurs obuhvata 16 sesija. Tokom njihovog praćenja, djeco, upoznat ćete se sa svojim pravima, vidjet ćete šta možete uraditi da zaštitite svoja prava, kome da se obratite kada ste ugroženi i ko vam može pomoći. I ne samo to, moći ćete pomoći i svojim prijateljima i prijateljicama tako što ćete ih informirati o njihovim pravima i kako da ih zaštite.

Prava žena

Ovaj online kurs obuhvata 15 sesija. Tokom njihovog praćenja žena se upoznaje s predrasudama, stereotipima, nasiljem nad ženama, nasiljem u porodici, trgovinom ljudima, nasiljem nad djecom, međunarodnim standardima, ali dobija i uvid i konkretne informacije kome se obratiti, prijaviti nasilje i zatražiti podršku, a sve to kako bi smogla snage progovoriti o nasilju i zatražiti pomoć.

Više o projektu

Za našu bolju budućnost - zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH

Pročitaj više
Illustration

Pravila ponašanja

Vlasnici kurseva zanasubuducnost.ba su Zavod “Krog” iz Slovenije, Udruženje „Medica” iz Zenice i Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla”. Online kursevi su namijenjeni e-učenju i suradnji djece, školi, žena i drugih koji se bave ljudskim pravima. Svaki korisnik preuzima odgovornost za svoju komunikaciju na ovim online kursevima...