Partnerske organizacije

„Medica“ Zenica

„Medica“ Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja djeluje gotovo tri decenije u Bosni i Hercegovini i nastoji odgovoriti na potrebe najugroženijih kategorija u društvu. To su žene i djeca žrtve ratnog silovanja i seksualnog nasilja, mirnodopskog silovanja i drugih oblika nasilja u porodici i zajednici, kao i žrtve trgovine ljudima. „Medica“ Zenica je u svom dugogodišnjem radu razvila pristup koji je sveobuhvatan, multidisciplinaran i interdisciplinaran u skladu s individualnim potrebama i učešćem preživjelih, njegujući feminističke principe i međunarodne standarde.

Misija „Medice“ je doprinijeti smanjenju i iskorjenjivanju nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom direktnim radom, preventivnim programima i aktivnostima zagovaranja, te osigurati njihovu ravnopravnost u porodici i društvu.