Više o projektu

"Za našu bolju budućnost - Zaštita in promocija prava djece i žena v BiH"

Zakonski okvir koji regulira prava žena i djece u BiH uveliko je na snazi kao dio priprema za budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Međutim, promocija rodne ravnopravnosti i dječijih prava često je ostavljena po strani, a akcije koje se poduzimaju s tim ciljem su nedovoljne.

U ovom kontekstu, tri partnerske organizacije: Zavod „Krog” iz Slovenije, Udruženje „Medica” iz Zenice i Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla” iz Sarajeva, uz finansijsku podršku Evropske unije, osmislile su projekat „Za našu bolju budućnost - zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH”. Projekat će podići svijest i educirati žene i djecu o njihovim pravima te ih osnažiti za dalju promociju i zaštitu njihovih prava u njihovim lokalnim zajednicama. Također, grupe od 20 žena i 30 djece bit će obučene za trenere/trenerice na polju zaštite i promocije ženskih i dječijih prava. Oni će nadalje održavati sesije o temi podizanja svijesti o ženskim i dječijim pravima za preko 400 djece i 200 žena. Pored toga, bit će pripremljeni i online-kursevi o ženskim i dječijim pravima, koji će se koristiti u školama i ženskim organizacijama u toku realizacije projekta i nakon njegovog završetka.

Dodatno, 50 donositelja odluka bit će obučeno u oblasti zaštite ženskih i dječijih prava i prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Nakon obuka, oni će pripremiti i implementirati vlastite inicijative za podizanje svijesti, s ciljem utjecanja na pozitivne promjene u pogledu prava žena i djece među svojim kolegama i u svojim institucijama.

Projekat će doprinijeti povećanju poštovanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini općenito, a posebno prava žena i djece. Također, projekat će doprinijeti eliminaciji rodno zasnovanog nasilja i jačanju demokratske prakse na različitim nivoima u društvu. Partnerske organizacije Zavod „Krog“ Zavod „Krog“ je slovenska nevladina i neprofitna organizacija s međunarodnom naznakom u aktivnostima koje sprovodi na Bliskom Istoku, Zapadnom Balkanu i Africi. Temeljne oblasti Zavoda „Krog“ su razvojna suradnja, humanitarni rad, mladi, oblast socijalnog osiguranja te djelatnosti medija, kulture i umjetnosti. Svi projekti koje realizira Zavod „Krog“ sadrže program odbrane ideje otvorenog društva, smanjenja diskriminacije, jačanja ljudskih prava, iskorjenjivanja siromaštva, osnaživanja ranjivih grupa, integracija, bolje uključenosti u društvo te međusobno poštovanje različitih kultura u Sloveniji, članicama EU i drugim državama u svijetu.